Verkstadsportalen

Branschansvarig

Anders Ekdahl

Direktnummer:08-440 11 90 Mobiltelefon: 070-759 62 19 anders.ekdahl@sinf.se

Kommunikation

Jenny Persson

Direktnummer: 08-440 11 73 Mobiltelefon: 070-856 99 31 jenny.persson@sinf.se